KUTATÁSI MÓDSZERTANOK 

szemkamera

szemkamera

 

A stabil és mobil szemkamerák lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők szemén keresztül lássunk, a tudattalan szemmozgások rögzítésével és elemzésével az érzékelési és észlelési folyamatokba kapjunk betekintést.

A ránézés helye, a fixációs idők, a visszanézések száma, a ránézési sorrendek, és egyéb ránézési statisztikák segítenek megismerni kommunikációnk erősségeit, gyengeségeit, hogy mit látnak és mit értenek meg belőle a ránézők, legyen szó in-store kommunikációról, ATL reklámokról vagy akár web felületekről.

érzelem mérés

érzelem mérés

 

A döntési folyamat egyik legfontosabb aspektusa az érzelem, ezért ennek beépítése elsősorban a stabil szemkamerás mérési folyamatba elengedhetetlen az összefüggések komplex megértéséhez.

 

Az arcolvasó rendszer az arc 500 pontjának mimikai változását rögzítve képes az alapérzelmek detektálására MESTERSÉGES INTELLIGENCIA segítségével.

 

Mobil vizsgálatok esetében a szimpatikus és a paraszimpatikus idegi állapot pillanatnyi dominanciája alapján (streszz válasz) tudjuk meghatározni a vizsgált személy külső ingerekre adott idegi reakcióit.

 

Amennyiben a verbális kérdésekre adott válaszok, és az érzelmi rteakciók ellentmondásba kerülnek, az érzelmi válaszok az igazak!

brET interjú

brET interjú

 

Kutatásaink során alkalmazunk olyan hagyományos kvalitatív technikákat is, mint a strukturált vagy félig strukturált interjú, melyeket belső szakembereink és szabadúszó kérdezőbiztosok és moderátorok végeznek.

A piackutatás szinte minden területén fontos a célcsoport leíró jellegű megismerése, akár azonnali következtetések szeretnénk levonni, akár további, kvantitatív vizsgálatot szeretnénk előkészíteni.

 

A brET interjú abban tér el a hagyományos mélyinterjúktól, hogy a tudattalan és tudatos érzelmi reakciók összehasonlításával képet nyerhetünk a racionalizálási folyamatról, ennek eredményeként a verbális válaszok igazságtartalmáról  kapunk információt.

 

Az alkalmazott streaming média segítségével a mélyinterjú bár hol nézhető és hallgatható olyanok számára, akiknek hozzáférésük van a médiához.

megfigyelés

megfigyelés

 

In-Store kutatások során a vásárlók viselkedésének külső megfigyelése szintén kvantitatív kiegészítése lehet egy eye tracking elemzésnek.

 

A terepmunka során különböző másodlagos kihelyezések, promóciók vagy termékek működését figyelhetjük meg, melynek értékelése konverzió-analízissel történik.

A konverzió-analízisben a vizsgált eszközökket a vásárlói interakció szintjei (elment mellette, ránézett, megállt, fogott, vett) szerint értékeljük.

brET fókuszcsoport

brET fókuszcsoport

 

Barátságos, nyitott, könnyen megközelíthető kvalitatív termünkben, képzett moderátor bevonásával végzünk 6-8 fős fókuszcsoportos megkérdezéseket.

 

 Jellemzően olyan fogyasztó- és felhasználó-vizsgálatok során alkalmazzuk ezt a módszert, melyekben fontos lehet a csoportdinamika szerepe, illetve az álláspontok mélyebb megismerése a cél.

 

A fókuszcsoportból jól kiválasztott két személy érzelmi reakcióit mérve a moderátor lehetőséget kap arra, hogy  a két személy tudattalan és tudatos érzelmi reakciók összehasonlításával képet nyerjen a racionalizálási folyamatról, ennek eredményeként a verbális válaszok igazságtartalmáról  kaphat  információt.

brET shopping

brET shopping

 

Elkísért vásárlás (AST) lényege, hogy egy tapasztalt moderátor elkíséri a vásárlót a boltban, végig követi és figyeli a vásárlását, anélkül, hogy annak útvonalába, folyamatába beavatkozna, miközben időnként kérdéseket tesz fel a vásárlási döntések okairól, a szerzett tapasztalatokról, benyomásokról.

 

A módszer azért is hatékony, mert a vásárlói viselkedést tudatalatti szokások is befolyásolják, melyek más kvalitatív módszerrel nem vizsgálhatók.

 

brET-shopping:

Elkísért vásárlás, helyszíni on-line  érzékelés, észlelés, stresszválasz detektálással, telefonos mélyinterjúval (brET  - agyreakció követéses technológia – vásárlói élmény, CX kutatás)

 

digitális tartalmak elemzése

digitális tartalmak elemzése

 

A digitális tartalmak jó bevált elemzési módszereihez képestolyan további lehetőséget teremt a brET technológia, melynek segítségével több dimenziós (különböző bioszenzorok alkalmazásával) az agyreakciók nyomon követhetőek a tartalom olvasása közben.

 

Így valós időben azonnali visszacsatolást kapunk az ügyfél-elégedettségről és a vásárlói élményről.

A weboldalak használata egy tanulási folyamatnak tekinthető, ahol egy interakció zajlik le az oldal és az olvasó agya között. 

A weboldal hatékonyságának meghatározása az interakció miatt nem lehetséges, ezért csak kerülő úton lehet a hatékonyság kérdését meghatározni.

 

Amennyiben a weboldalon olyan gátló tényezők vannak, mely többlet energia felhasználást igényelnek, akkor a weboldanak vannak hatékonysági problémái.

Akkor tudjuk tehát a weboldal hatékonyságát növelni, ha ezeket a gátló tényezőket feltárjuk, és megszüntetjük.

 

 

digitális tartalmak elemzése mobil felületeken

digitális tartalmak elemzése mobil felületeken

 

A mobil felületeken történő kommunikáció hatékonyságának vizsgálata egy speciális kiegészítő berendezéssel (Mobile Device Stand) lehetséges.

 

Az érzékelésen, észlelésen, stressz válaszon kívül egy másik kamera segítségével tudjuk detektálni a mobil eszköz használata közben kialakult érzelmeket, így meghatározhatók azok a GÁTLÓ tényezők, amik az alkalmazás használatát korlátozzák (felhasználói élmény – UX)!

költséghatékony vizuális tesztelés mesterséges intelligenciával

költséghatékony vizuális tesztelés mesterséges intelligenciával

 

5 CSOMAGOLÁSSAL KAPCSOLATOS  DILEMMA, AMIVEL NAPONTA TALÁLKOZHAT

 

1.A termék csomagolásán, mi vonzza a tekintetet?

 

2.A csomagolási, a vizuális kommunikációs tervek közül , melyik fog a legjobban működni?

 

3.Létezik tekintetmágnes?

 

4.Melyik csomagolás látszik a legjobban a polcon, mi emeli ki a termékünket az árusokaságból?

 

5.Mit tudhatunk meg a best practice és konkurencia elemzésekből?

 

A MEGOLDÁS:  ET TARGET

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ALKALMAZÁSA AZ EMBERI SZEMMOZGÁS MODELLEZÉSÉRE

 

Egy objektív elemző szoftver, amely mesterséges intelligenciát alkalmaz az emberi szemmozgás modellezésére, objektív tulajdonságok alapján.

tapasztalati vizuális érzelmi hatás (brET-T)

tapasztalati vizuális érzelmi hatás (brET-T)

 

Minden új dologgal történő találkozás egy tanulási folyamatnak tekinthető, ahol egy inger, agyi válasz reakciót generál.

 

Az inger „nagysága” és az agyi válasz minősége határozza meg, hogy az adott inger milyen nyomot (tapasztalatot) hagy az agyban.

 

Ez igaz a vizuális ingerekre is.

"narratív" vizuális érzelmi lábnyom (brET-N)

"narratív" vizuális érzelmi lábnyom (brET-N)

 

"Michael S. Gazzaniga profeszor kisérleteiből az derült ki, hogy a tapasztaló én számára elképzelhetetlen, hogy egy nagyon kellemetlen élményhez egy picurkát kevésbé kellemetlen másik élményt hozzáadva az összhatás vonzó lenne.

 

Csakhogy a tapasztalati én nem emlékszik semmire. Nem mesél történeteket. És csak elvétve kérjük ki a véleményét nagyobb döntések előtt.

 

Az emlékek előhívása, a történetek elbeszélése és a nagy döntések meghozatala egy egészen másik bennünk élő entitás monopóliuma, a "narráló" éné."

kapcsolat 
dr. Réti István
vásárlói valóság kutató, tervező
telefon
+36 30 7477247
e-mail
istvan.reti@formadisplay.hu
ikon2


cikkek

Itt olvashat legfrissebb kutatási eredményeinről,

újdonságainkról.

ikon4


Forma Display Kft

Display tervezés és gyártás.

Formabontó megoldások. Keressen bennünket!

ikon1


pályázat

Európai Uniós pályázataink keretében az alap kutatások mellett

vizsgálati módszereink fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk.