KUTATÁS MÁSKÉNT, A BRAIN REACTION TRACKING (brET) TECHNOLÓGIA

 

 

120 millió látósejt van a szemben DE CSAK 1 millió idegpálya vezet az agyba, így

120-ból 119 adat elveszik,  DE MELYIK?!

A vizuális ingerek 99,2%-a „kukába” kerül.

 

A megszűrt és fennmaradó vizuális inger (a maradék 0,8%) elindul a vizuális agykéreg felé, agyunk látóközpontjába, de még mielőtt odaérne, áthalad az érzelmi központon, a limbikus rendszeren, és a látott kép érzelmi töltést kap, mely egy nem specifikus stresszreakciót (idegrendszeri választ) vált ki.

Itt történik meg az érzelmi szűrése a látottaknak, ami azért fontos, mert ez sokkal gyorsabb

feldolgozást tesz lehetővé, mint ha a vizuális agykéreg dolgozná fel!

 

Ezáltal a testünk már reagálni tud, mielőtt még egyáltalán a látóközpontba érkeznének az ingerek arról, hogy mi történik velünk.

 

A TESTÜNK MÁR ELŐBB REAGÁL, MIELŐTT A VIZUÁLIS INFORMÁCIÓK AZ AGYI LÁTÓKÖZPONTBA ÉRNÉNEK!

 

A teljes élmény értelmezése a legfelső agyrégióban összekeverve, kombináltan zajlik. Nem csak az érzékszervek jelei kombinálódnak egymással, hanem az emlékek az érzelmekkel, gondolatokkal is összekeverednek.

A legújabb kognitív neurológiai kutatások azt a tényt tárták fel, hogy az emberi döntések 99%-ban érzelmi alapúak, 75-80%-ban automatikusak (vagyis tudattalanok, egy „robotpilóta” dönt helyettünk)!

 

Miért?

 

A racionális agy korlátos, az érzelmi agy korlátlan információt képes kezelni

Energia minimalizálás (az emberi agy a test tömegének 2%-a, de a teljes energia fogyasztás 20%-át az agyi tevékenységek okozzák) 

Az bal agyfélteke a döntés után racionalizál, amit mi logikus, tudatos döntésnek hiszünk!

 

Amennyiben elfogadjuk az előzőekben vázolt kutatások eredményét, felvetődik a kérdés, hogy a kvalitatív  kutatások területén nem célszerű-e valamilyen új megközelítést alkalmazni a vázolt kutatásból adódó problémák (a verbális kutatások válaszainak igazságtartalmára vonatkozólag) megkerülésére.

 

Azonnal le kell szögezni, hogy a válaszok igazságtartalma nem abból a szempontból kérdőjeleződik meg, hogy a válaszadónak szándékában állna hazudni, (mert az egy tudatos folyamat lenne), hanem azért, mert lehet, hogy a válasza egy racionalizálási folyamat eredménye (tudattalan) és alapvetően ellent mondhat az érzelmi reakciójának, mely az esetek 99%-ban döntései hátterét képezik.

 

„Agyonkoptatott közhely, miszerint az emberek nem azt mondják, amit gondolnak, és nem azt gondolják, amit mondanak, de ettől még az állítás igaz!”

  Wendy Gordon, Roy Langmaid: Kvalitatív piackutatás

 

Figyelembe véve a döntési folyamat agyi mintázatát, kidolgoztunk egy olyan módszert, mely követi a döntési folyamat alatt lezajló agyi folyamatokat (agyi reakciókat), azok fiziológiailag egyszerűen mérhető aspektusait.

 

Nem az agyhullámok (EEG), sem a tüzelő neutron csoportok (rMRI) figyelésével foglalkozunk, mert a kutatások jelenlegi állása szerint nehéz következtetéseket levonni az tényleges pillanatnyi agyi tevékenységről (ráadásul az agy plaszticitásából adódóan a mintázatok teljesen egyediek), hanem az agyi reakciók testben megjelenő hatásait mérjük.

 

Milyen agyi reakciókat követünk nyomon?

 

A szemkamera segítségével detektálni tudjuk az érzékelés és az észlelés feltételeit.

 

Az érzékelés alapfeltétele (egy külső vizuális inger az agyba érkezzen), hogy a vizsgált személy az adott objektumra nézzen. Amennyiben ez a ránézés nem detektálható, az adott objektum képe nem fog megjelenni az agyban, nem lesz észlelés (percepció).

 

Az észlelés feltétele, az adott idejű ránézés az objektumra. Amennyiben az idő nem elégséges, az észlelés szintén nem fog megvalósulni, vagyis az objektum nem fog tudatosulni a vizsgált személy agyában.

 

Amennyiben a észlelés feltételei teljesültek a vizuális inger először a limbikus rendszerbe kerül, ahol érzelmi előszűrés történik, és a rendszer gondoskodik az inger minőségének megfelelően a test reakciójáról. Ez a reakció érzelmeket generál a testben, melynek mérésével minősíthető az inger egyénre gyakorolt hatása, ill. prognosztizálhatóvá válik a válaszlépés (döntés).

 

Ezt követően az inger tovább halad a képfeldolgozó agyi területekhez, és további agyi területek bekapcsolódásával komplex kiértékelésre kerül, melynek eredményeként egy stresszválasz (idegrendszeri válasz) indul el a szemben lévő pupilla izmok felé. (Ez szemkamerával detektálható)

 

Ezen fiziológiai paraméterek egyidejű mérésén alapuló módszert neveztük el agyreakció követésnek (brain reaction tracking), mely lehetőséget teremt a tényleges döntési folyamat hátterének megértésére, ill. a racionalizálási folyamat felismerésére, ezáltal egy új lehetőséget kínálva a kvalitatív kutatások területén.

 

 

ikon2


cikkek

Itt olvashat legfrissebb kutatási eredményeinről,

újdonságainkról.

ikon4


Forma Display Kft

Display tervezés és gyártás.

Formabontó megoldások. Keressen bennünket!

ikon1


pályázat

Európai Uniós pályázataink keretében az alap kutatások mellett

vizsgálati módszereink fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk.